Wednesday, May 4, 2022

LỜI CẦU NGUYỆN CỦA ĐÀN ÔNG.

 

Lời Cầu Nguyện Của Đàn Ông

- Vô Danh

 

 

Con quỳ lạy Chúa trên trời

Sao cho con trốn được người con yêu

Rằng con thiếu nợ đã nhiều

Nàng còn mua sắm đủ điều Chúa ơi !

Con cày hai dzóp hụt hơi

Người con yêu lại đua đòi chơi xe

Biểu gì con cũng phải nghe

Nếu con cãi lại là te tua đời

Trước đây con tưởng gặp thời

Chúa ban con được tìm người con yêu

Giờ đây thân xác tiêu điều

Đời con phải chịu rất nhiều đắng cay

Thân con chẳng khác trâu cày

Nợ nàng con trả dài dài chưa xong

Con giờ như cá lòng tong

Sụt ba chục ký, ốm nhong, rã rời

Thế mà đâu hết nợ đời

Nấu cơm, rửa chén, bị đòi... tù ti

Người đâu gặp gỡ làm chi

Để cho khổ thế còn gì là Xuân ?

Chúa ơi ! con khổ vô ngần

Chúa mà không giúp là thân con tàn

Con đang thiếu nợ trăm ngàn

Nhìn đồ nàng sắm, hai hàng lệ rơi

Con quỳ lạy Chúa trên trời

Giúp cho con trốn được người con yêu.

 

Lời cầu nguyện trên đây đã tới tai Chúa, nhưng Chúa ở Thượng Giới bận lắm, vì phải lo giải quyết những nỗi khổ của các nạn nhân chiến tranh, thiên tai ... Nạn nhân của Vợ chỉ là chuyện nhỏ cá nhân, giao cho phụ tá, cấp dưới nơi Trung Giới tập sự giải quyết. :

 

Ta là Tiểu Thánh dưới Trời,

Nghe con cầu nguyện, đôi lời với con:

Tại ngươi ham thích gái non,

Giá này phải trả, sao còn than van ?

Việc chi phải trốn xa nàng,

Nghe ta mách bảo vài hàng khuyên răn:

Nếu nàng mua sắm lăng nhăng,

Không mang theo " thẻ", lại quên mang tiền

Hễ nàng lớn tiếng liên miên,

Bông gòn tai nhét, ngồi thiền là xong.

Nồi, niêu, chén, dĩa ... cả chồng,

Rửa chi cho mệt, quẳng ngay ra đường

Đi mua đồ giấy mà dùng

Đỡ hao tiền nước, khỏi nhờ sà - bông.

Nàng mà õng ẹo ... với chồng,

Mười ngày chẳng tắm, nàng không quấy rầy.

Nợ nần lỡ đã chất đầy,

Ngươi khai bank-rupt, chóng chầy cũng qua.

Kiếp sau nhớ chọn gái già,

Vợ cưng chồng trẻ như là cưng con.

Thân ngươi nay đã mỏi mòn,

Sống hết xí quách; chết còn Chúa lo.

Người khôn có vợ được nhờ,

Kẻ ngu có vợ thành bò, thành trâu.

Động lòng ngươi đã nguyện cầu,

Mấy lời khuyên bảo giải sầu cho ngươi./.

 

Vô danh

No comments: