Wednesday, November 2, 2022

PARIS PHIM- THẮNG CẢNH, KIẾN TRÚC , LỊCH SỬ (ĐÔI GIẦY CŨ)

 

PARIS Phim  - Thắng Cảnh, Kiến Trúc, Lịch Sử -- Đôi Giầy Cũ.

 


Đôi Giầy Cũ xin cống hiến bộ phim du lịch Paris với thật nhiều chi tiết cho những ai chưa có cơ hội thăm viếng thủ đô nước Pháp. Bộ phim này dài 3 tiếng rưỡi, chia làm 7 tập. Ngoài các thắng cảnh tuyệt đẹp, Đôi Giầy Cũ sẽ cống hiến thêm nhiều thông tin lịch sử, kiến trúc và đời sống dân bản xứ. Xin nhớ đón coi phim 2, 3, 4, 5, 6, và 7. Các bạn có thể gõ chữ dylanaudreytube trong khung tìm kiếm để xem tất cả các phim đã được tải lên youtube. Xin cho biết ý kiến. Cám ơn.

 

https://www.youtube.com/watch?v=W-syaDukmrM

 

https://www.youtube.com/watch?v=mFp4rA5ZVRk

 

https://www.youtube.com/watch?v=XR0h4kYAoac&t=31s

 

https://www.youtube.com/watch?v=JEoFopJA8hc

 

https://www.youtube.com/watch?v=-29MvMEwGEE

 

https://www.youtube.com/watch?v=WWGLYU_UqCs

 

https://www.youtube.com/watch?v=IQKAif_gbgE


No comments: