Wednesday, March 29, 2023

ÁO LÍNH NGÀY XƯA (BẰNG SƠN)

 


Áo Lính Ngày Xưa

 

Mồ hôi đẫm áo phong sương ngày ấy

Mùi quê hương pha nước mắt nhớ nhà

Tháng năm dài chiến đấu tận miền xa

Đời binh nghiệp một thời trang huyền sử

 

 

Ngày ly loạn xuôi theo dòng viễn xứ

Người chiến binh nay an phận thủ thường

Nuốt lệ sầu thân phận kẻ tha hương

Màu áo trận nhạt phai vào quên lãng

 

 

Thời oanh liệt còn chăng là dĩ vãng

Tháng tư về khơi lại chút hồn thiêng

Lạc Long ơi dòng máu tổ tông truyền

Mong hậu duệ đời sau còn lưu lại

 

 

Trang lịch sử bốn ngàn năm tồn tại

Việt Nam ơi ta thẹn với tình em

Áo trận xưa tuy sờn cũ phai nhèm

Nhưng vẫn nợ lời thề cùng sông núi

 

Bằng Sơn

 


No comments: