Saturday, March 18, 2023

CÒN NGHE MÃI LỜI NHAU. (HÙNG NGUYỄN)

 


       CÒN NGHE MÃI LỜI NHAU.

Nghe chim cố lý hót mừng
Lòng cố nhân có mặn nồng chi không?
Bậu về gánh cả mùa đông
Qua phơi tình bậu giữa đồng tuyết tan.

Nghe mưa phố khách sỗ sàng
Lòng qua viễn xứ ướt tràng giang đêm
Bậu đi vớt bóng trăng chìm
Có hay đáy nước qua dìm tình ta.

Nghe lời dế gáy dạ ca
Đầu non e bậu quan hà bâng khuâng
Qua nghiêng góc biển tầm xuân
Rót lên ngực bậu giọt Tần Tấn xưa.

Nghe lòng nhau gọi nhặt thưa
Trăm năm bến cũ đò trưa rủ về
Bậu thương qua ứng lời thề
Làm ơn nhẹ dạ đặng bề còn nhau.

 

HÙNG NGUYỄN.

No comments: