Sunday, March 5, 2023

TRUYỆN NGỤ NGÔN - KHỈ VÀ LẠC ĐÀ (BÙI PHẠM THÀNH)

 

   Truyện ngụ ngôn: 98 - Khỉ và lạc đà

Chúng ta biết rằng “thi đua" và “ganh đua" là hai điều rất khác nhau. Thi đua là sự tranh tài giữa những người có khả năng về cùng một bộ môn, thí dụ như các cuộc thi đua về thể thao của Olympic. Trong khi đó ganh đua là sự phô trương của kẻ có lòng ganh tị, nhưng chưa chắc đã có khả năng.

Đặc San Lâm Viên mời quý vị đọc “Truyện ngụ ngôn: 98 - Khỉ và Lạc Đà" được tác giả Bùi Phạm Thành kể lại bằng thơ về một sự ganh đua đã đem đến tai hại cho kẻ không có khả năng mà chỉ có sự ganh tị


Khỉ Và Lạc Đà

Trong lễ mừng chúa sơn lâm

Khỉ được mời để ra làm trò vui

Khỉ liền đứng ra trổ tài

Quay cuồng điệu vũ chẳng ai sánh bằng.

 

Muôn thú hoan hô tưng bừng

Lạc đà thấy vậy đem lòng tị ghen

Nhảy vậy có gì đáng khen

Lạc đà sẽ nhảy cho xem một bài.

 

Đứng hai chân để trổ tài

Bắt đầu biểu diễn xem ai sánh bằng

Nhưng xem ra thật nhố nhăng

Mình thô, cổ ngoẹo, chân cong vụng về

Dưới chân bộ móng nặng nề

Xem ra kiểm soát có bề khó khăn

Lướt qua mặt chúa sơn lâm

Khiến cho muôn thú hét ầm đuổi ra.

Lúc món ăn nhẹ dọn ra

Xương sườn và bướu Lạc đà còn tươi.

 

Cố gắng làm cho hơn người

Hoá ra trò khỉ hại đời có khi.

 

Bùi Phạm Thành

(ngày 27 tháng 4 năm 2021)

 

    

No comments: