Sunday, March 5, 2023

TÌNH YÊU THƯƠNG (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 


Tình Yêu Thương

 

Tình yêu thương Ngài cho là vĩnh cữu

Nên suốt đời ta trọn vẹn thủy chung

Dù nắng mưa, dù mịt mùng bão tố

Vẫn kiên tâm bền chặt dạ kiên trung !

 

Tình yêu thương cuộc đời không bất chính

Chữ nhân từ đèn sáng rực tim ta

Chẳng kiêu căng hận thù hay gian dối

Cõi nhân gian bốn biển chung một nhà!

 

Lúc tuổi thơ hồn nhiên như đứa trẻ

Khi trưởng thành ta sống trọn niềm tin

Tình yêu thương xử đời luôn vui vẻ

Tránh bạo tàn làm khủng khiếp sanh linh!

 

Tình yêu thương tuyệt vời trong kiếp sống

Trọn cõi đời là một cột cõi bao dung

Người thương người bình yên luôn hạnh phúc

Cuộc sum vầy thoát khỏi cảnh lao lung !

 

4-3-2-23

Hàn Thiên Lương

No comments: