Thursday, March 9, 2023

VỪNG ĐÔNG/ TRANH TRỜI & NGẮM HỒ THU (NGUYỄN KIỀU TAM)

 

Vừng đông.

 

ảnh: mạng

Lan toả vầng dương rực sáng ngời.

Đủ màu huyền ảo sắc chơi vơi.

Xuyên cây nắng chiếu cành lấp loá.

Mấy đảo xa xa ánh sáng rơi.

Ngập nắng vàng tươi sông lấp loáng.

Lão Từ* lạc chốn kết duyên trời.

Thả hồn trước cảnh bình minh tới.

Đất đắm trời say buổi sớm mơi.

 

Tranh trời.


Ảnh: mạng.

Tạo hoá sinh ra một cái vòm.

Mọc lên dòng chảy ngẩn ngơ nhòm.

Non xa nước biếc màu xanh mát.

Đá tạc cho ai dáng đứng khòm.

Ngã bóng đồi xanh lên mặt thuỷ.

Rì rào sóng gợn thoả thuê dòm.

Tranh trời vẽ sẵn rồi mang lại.

Nếu xuống trần gian tiên cũng tòm.

 

Ngắm hồ thu.


ảnh: mạng

Hồ thu yên lặng nước xanh rêu.

Nhìn chái nhà thông tưởng nhẹ hều.

Mây trắng lửng lơ lơ lửng núi.

Vườn thưa vắng giậu lẫn cầu kiều.

Núi xa ngã bóng in lên nước.

Đậm nhạt nông sâu sáng tối đều.

Danh thắng hữu tình người thấm thía.

Sáo đâu réo rắt bớt cô liêu.


NGUYỄN KIỀU TAM

No comments: