Sunday, March 19, 2023

MÀU HOA TRẮNG TÔI YÊU (THƠ- DƯ THỊ DIỄM BUỒN/ ĐĂNG PHƯƠNG- PHỔ NHẠC)

 

MÀU HOA TRẮNG TÔI YÊU - ĐĂNG PHƯƠNG

MÀU HOA TÔI YÊU DTDB Anh đến thăm em một chiều nhạt nắng Bước quân hành theo cuộc chiến dằng dai Trong việc làm đồng phục em màu trắng Đóa bạch hồng anh cài ...

Nhac sĩ Đăng Phương phổ thơ Dư Thị Diễm Buồn.

No comments: