Saturday, March 11, 2023

BẾN CHỜ (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 


Bến Chờ

 

Anh như thuyền mãi về xa

Em bờ bến quạnh lệ nhòa đợi trông

Tháng năm con nước xuôi dòng

Bờ xưa bến cũ chờ mong thuyền về.

 

Người đi có nhớ tình quê

Thấy chăng sông nước gương thề lung linh?

Đâu đây còn thoảng hương tình

Cớ sao người đợi một mình bơ vơ ?

 

Thuở nào tình đẹp như thơ

Thuyền trăng chở mộng...-ai ngờ chia xa!

Nửa khuya hiu quạnh trăng tà

Nỗi chờ khoắc khoải lệ nhòa mắt em!

 

Đất trời sao mãi mông mênh

Người đi biền biệt biết tìm nơi đâu?

Vàng thu đã đổ lá sầu

Quanh đây hiu hắt nhuốm màu nhớ thương!

 

Hàn Thiên Lương

No comments: