Friday, March 17, 2023

CHÀNG THI SĨ VÀ QUÀ TÌNH NHÂN (TRẦN THỊ TRÀ NƯƠNG)

 

Trần Thị Trà Nương

Chàng thi sĩ và quà tình nhân

Số ai may, lấy được chàng thi sĩ/ Thở khói thành thơ, thêm biếc mắt nai. (Tranh: Đinh Trường Chinh)

(Cảm tác từ bài thơ Lễ Tình Nhân – Ngọc Mai – February 23, 2023)

Số ai may, lấy được chàng thi sĩ
Thở khói thành thơ, thêm biếc mắt nai
Đêm bình yên, trăng vàng vướng tóc ai
Sương giá lạnh, đôi tay chàng ôm ấp

Ngày Tình Nhân, sao ai không nhắc nhở?
Tâm tưởng chàng luôn vướng bận vần thơ
Mãi đêm về, ai mắt lệ tràn bờ !!!
Môi hôn yêu ấy không gì đổi được.

No comments: