Saturday, March 4, 2023

TRẦN QUỐC BẢO KHÓC NGUYỄN PHÚ LONG.

 

Trn Quc Bo khóc Nguyn Phú Long

Cố Thi Sĩ Nguyễn Phú Long (1938-2023)

 

 

Thôi rồi!...Bạn Nguyễn Phú Long,

Xuôi tay buông bút!... Thong dong về Trời

Nỗi buồn tràn ngập lòng tôi!

Ứa hai hàng lệ, bồi hồi tiếc thương!

Mới rồi, lòng chợt vấn vương,

Gọi phôn, nói chuyện bình thường với nhau.

Ai dè… qua đến hôm sau,

Bị tai biến não, cơn đau bất ngờ!

Bỏ Gia Đình, bỏ Làng Thơ…

Bạn đi vào cõi mộng mơ ngàn đời!

 

Nỗi buồn tràn ngập lòng tôi!

Ứa hai hàng lệ, bồi hồi xót thương!

Kể từ độ mất Quê Hương.

Đời vui còn lại: Văn chương, Bạn bè ,

Mà nay, Bạn cũng chia lìa,

Thơ văn…rồi biết trao về cho ai?

Nỗi niềm vong quốc u hoài,

Ai người tri kỷ, giãi bày tâm tư?

Bạn đi… Đi thực rồi ư?

Ô hay!... Tôi thấy… đời, như chán đời!

 

Nỗi buồn tràn ngập lòng tôi!

Ứa hai hàng lệ, bồi hồi xót xa!

Nhớ bao… “Kỷ niệm Tam Đa”…

Tô phở số một, bình Trà ướp sen,

Quây quần bằng hữu thân quen,

Câu thơ xướng họa, thơm men rượu nồng.

Chuyên đời mới đó… đã không!

Than ôi! Bạn Nguyễn Phú Long đi rồi !!!

Nỗi buồn tràn ngập lòng tôi!

Ứa hai hàng lệ, bồi hồi khóc thương.

 

          Trần Quốc Bảo

                  Richmond, Virginia

             Địa chỉ điện thư của tác giả:

          quocbao_30@yahoo.com

 

Tin Buổn: Thi Sĩ NGUYỄN PHÚ LONG đã tạ thế trưa ngày 2 tháng 3 năm 2023

tại Richmond, Virginia -  Hưởng thọ 85 tuổi (Ông là thành viên trong Tam-Đa-Thi- Sĩ tại Richmond (tức Bích-Môn-Thành) ,Virginia, USA)

 

No comments: