Saturday, March 18, 2023

MỘT BÀI THƠ KHÔNG TÊN (CỐ TT. NGUYỄN VĂN THIỆU)

 Một Bài Thơ Không Tên

(Tác giả: cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu)

 

Tôi Tổng thống giữa Giáo Đường đổ nát

Như người con tìm về mái nhà xưa

Khói lửa chiến chinh, tội ác chẳng chừa

Dù Thánh địa La Vang, đài Đức Mẹ.

Ngự trên cao, Chúa cũng buồn lặng lẽ

Trời về chiều vắng vẻ, vạc kêu thương

Hồn anh linh dờ dật những đêm trường

Người chiến sĩ quên mình vì Tổ Quốc.

Máu của họ thấm sâu vào mạch đất

Thịt cùng xương trộn lẫn với non sông

Những người con của nòi giống Lạc Hồng

Đã hòa hợp vào linh hồn đất Việt.

Lời cầu nguyện cho những trang anh kiệt

Mãi nằm đây, trên đất Quảng Trị này

Và những người đang chiến đấu hăng say

Xin nhậm lấy lời con đang cầu khấn.

Đến với Chúa, tôi mang vòng tang trắng

Của trẻ thơ và goá phụ khóc chồng…

Cùng đồng bào chạy giặc khắp non sông

Nếu trừng phạt, Martino tôi xin gánh chịu.

 

P/s:

Bài thơ trên là của Martino Nguyễn văn Thiệu.

Một lần ra tận chiến trường Quảng Trị khốc liệt, Tổng Thống đã đến Nhà Thờ La Vang đổ nát để cầu nguyện. Sau đó, Tổng thống đã viết vào quyển nhật ký của Ngài bài thơ trên.

Nguồn: Yến Ngọc Hải Âu

No comments: