Friday, March 17, 2023

VỤ SỤP ĐỔ NGÂN HÀNG Ở MỸ: TẠI SAO VÀ CÚ SỐC ĐỐI VỚI NÊN KINH TẾ (GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Vụ sụp đổ ngân hàng ở Mỹ: tại sao và cú sốc đối với nền kinh tế

 

Chủ đề ngày hôm nay là “Vụ sụp đổ ngân hàng ở Mỹ: tại sao và cú sốc đối với nền kinh tế”. Vụ sụp đổ ngân hàng lớn thứ hai trong lịch sử nước Mỹ ở ngân hàng SVB gây tác động thế nào đối với hệ thống ngân hàng và nền kinh tế Mỹ? Liệu nó có khiến người Mỹ đi rút tiền hàng loạt và chính quyền Mỹ nên xử lý cuộc khủng hoảng này như thế nào?

 

https://www.youtube.com/watch?v=fFuzlX9QcIQ

No comments: