Wednesday, March 15, 2023

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO SẼ THAY ĐỔI NỀN KINH TẾ NHU7THE61 NÀO? (GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Chủ đề ngày hôm nay là “Trí tuệ nhân tạo sẽ thay đổi nền kinh tế như thế nào?” Khi công cụ trí tuệ nhân tạo như ChatGPT gây bão toàn cầu, liệu nó sẽ dẫn đến những thay đổi gì trong công việc của con người và lợi thế về AI sẽ giúp ích thế nào cho Mỹ trong cuộc ganh đua với Trung Quốc?

 

https://www.youtube.com/watch?v=nAuNQePfe_k


No comments: