Tuesday, March 14, 2023

ĐÔI KHI CHẠM PHẢI NGƯỜI DƯNG (NGUYỄN HÙNG)

 

    ĐÔI KHI CHẠM PHẢI NGƯỜI DƯNG.


Đôi khi ôm bậy người dưng
Nghe lòng lại mướt như rừng lại xanh
Cớ gì bậu lại hiền lành
Biết đâu ta giỡn mà thành oan gia.

Đôi khi ôm đại người dưng
Nghe hương hư ảo ấm từng hơi đông
Chút duyên tri ngộ vỡ lòng
Bậu khờ vén áo cho không vai hờ.

Đôi khi ôm chặt người dưng
Như từng thất lạc, như từng thấy nhau
Bậu à, lỡ vú có đau
Làm ơn nhắc nhở kẻo sau nhớ đời.

Đôi khi hun ẩu người dưng
Hình như kiếp trước đã từng lấy nhau
Cười cười ta hẹn kiếp sau
Lý do: Nộp trễ trầu cau kiếp này.

Đôi khi hun lén người dưng
Cũng đỏ cái má, cũng bừng cái da
Bậu im thin thít kệ ta
Thi nhân nào chẳng gian tà câu thơ.

 

 HÙNG NGUYỄN


No comments: