Sunday, March 19, 2023

THÁNG BA VỀ (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 


Tháng Ba Về

 

Tháng ba về buồn lắm người ơi

Nhớ cảnh cao nguyên máu thịt rơi

Bao người gục ngã đường di tản

Tiếng khóc rên la thấu đến trời!

 

Từ đó giặc thù càng lấn tới

Mảnh dất quê hương cứ mất dần

Chiến sĩ anh hùng ta gục ngã

Trong núi rừng xanh chẳng mộ phần!

 

Dân cũng lầm than dến tột cùng

Phút chốc rơi vào tay giặc dữ

Suốt đời cam chịu cảnh lao lung

Không dám kêu la đành nín thở!

 

Lần lượt mất đồng bằng duyên hải

Nhìn cảnh tàn binh thật não nùng

Bao chiến binh khóc đời chiến bại

Bởi vì đâu lỡ cuộc tang bồng !

 

Tháng ba từng bước đến thang tư

Saigon khói lửa cũng mịt mù

Cờ sao che khuất đời con trẻ

Cúi đầu tang chế đến thiên thu!

 

18-3-2023

Hàn Thiên Lương

No comments: