Tuesday, March 21, 2023

XUÂN PHAI/ CUỐI ĐỪƠNG & VẨN VƠ (ĐẶNG KIM CÔN)

 


Xuân Phai

 

Một bữa, hai ba bữa

Rồi năm ngày, một tuần

Mười ngày hay mấy tháng,

Nỗi buồn không còn chung

Sẽ một mình làm thơ,

Tặng riêng mình và nhớ

Hôm qua như cơn gió

Em chỉ là ai xưa

Có gì đâu trăn trở

Có gì là mai sau

Ừ, chút tình hư ảo

Vẽ vời chi thêm đau

Cũng đủ rồi cháy bỏng

Ai hiểu gì mây sương

Không tin đâu, nước mắt

Đừng, đủ rồi, yêu thương!

Ừ, đường kia đủ cuối

Thôi, một mình buồn vui

Xuân người phai chi vội

Cứ thênh thang đường người

12-10-1976

 

 

Cuối Đường

 

Không nói, không phải không muốn nói

Nói hay không cũng chỉ là mơ

Con tim nào không đầy bóng tối

Bóng tối nào không lắm bất ngờ

Không nói, không phải là không nghĩ,

Thoáng nghĩ thôi đã tội nhau rồi

Cuối đường nào không chia ngả rẽ

Ngã rẽ nào cũng mịt mù thôi

Không nói, không phải lòng không chạnh

Gần hay xa thì sông cũng đôi bờ.

Sông đã lạnh, đôi bờ kia cũng lạnh

Em đi rồi kỷ niệm cũng bơ vơ

Chút rong rêu sắc màu không ấm đủ

Cuối dòng kia là biển hẹn mai nào

Không nói, không phải là không hiểu,

Con dã tràng soi bóng cát chiêm bao.

13-10-1976

 

 

Vẩn Vơ

 

Đôi khi ngồi nghĩ vẩn nghĩ vơ

Xuội lơ luôn những điều muốn nghĩ

Mềm nhũn cả điều đang muốn ấy

Ta là ai mà quên hết ngày xưa

Cũng có khi nói đã, là chưa

Chẳng những chưa, còn không gì ráo trọi

Khi hết vui với những điều nói dối

Lại buồn hơn những lời đẩy đưa!

Lại buồn hơn đang nắng bỗng mưa,

Hơn lúc em ngọt ngào nước mắt

Hôm qua đâu mà hôm nay xa lắc

Tan trong nhau mà hỏi đã gần chưa.

 

ĐẶNG KIM CÔN.

10/1976

No comments: