Wednesday, March 8, 2023

THƯƠNG VỀ CỐ QUỐC (BẰNG SƠN)

 


Hôm qua có một bác bệnh nhân, ông là Việt Nam cựu chiến binh hỏi BS đã qua Mỹ bao lâu rồi và cảm giác của một người xa xứ?

Thế là một bài thơ mới được ra mắt các anh chị và khán giả yêu thương….

 

BS

 

Thương Về Cố Quốc

 

♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️

 

Trăng lặng lẽ soi hình người cô lữ

Nhớ quê nhà ánh mắt vợi sầu thương

Đốt suy tư theo khói thuốc đêm trường

Mựơn gió lạnh gởi trao niềm tâm sự

 

Bốn mươi năm mang nỗi buồn viễn xứ

Đếm lá vàng lòng hoài vọng cố hương

Nhớ hàng me rợp bóng những con đường

Cùng bè bạn vui đùa chiều nắng tắt

 

Bốn mươi năm giọt sầu vương ánh mắt

Lệ ly hương vẫn thắm mặn bờ môi

Nhớ những ngày trên mặt biển nổi trôi

Xuôi phần số theo con thuyền định mệnh

 

Đời viễn xứ mòn mỏi từng năm đến

Chưa bao giờ quên hai tiếng Việt Nam

Đêm từng đêm cứ mãi đứng âm thầm

Nhìn trăng lặn xót thương về cố quốc

 

♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️

 

Bằng Sơn

No comments: