Wednesday, March 29, 2023

CÓ BAO GIỜ ANH XƯNG TỘI VỀ EM (NGUYỄN THỊ HẬU)

  


có bao giờ anh

xưng tội về em.

 

Mỗi khi đến nhà thờ với Chúa

Có bao giờ anh xưng tội về em?

Anh sẽ nói gì về người đàn bà

Với anh nàng là tất cả

Ý nghĩ, việc làm, phút giây riêng tư nhất

Dù chưa bao giờ nàng thuộc về anh.

 

Chúa nói gì khi anh thú nhận tình yêu

Ngài mỉm cười bao dung hay Ngài giận dữ

Ngài tha thứ rồi có khi nào bắt tội

Để nàng xa anh?

 

Từ “Ruồi Trâu” đến “Tiếng chim hót trong bụi

mận gai”

Những ông Cha đã trọn đời dâng Chúa

Vẫn nặng nợ trần gian

với một người đàn bà

Huống chi anh

Người trần mắt thịt!

 

Dù anh xưng tội thế nào

Thì Chúa vẫn luôn tha thứ

“Tình yêu thì không có lỗi”

nên anh “tái phạm” nhiều lần.

Và em tò mò muốn biết

Chúa sẽ thế nào nếu anh xưng tội

Về một người đàn bà

không phải là em?

NGUYỄN THỊ HẬU

No comments: