Friday, March 31, 2023

RIP: LÊ ANH TÙNG (CON TRAI CỦA CHỊ NGUYỄN THỊ ĐỂ)

 

 

CVNN vừa được chị Đặng Thị Nga cho biết tin buồn là:

Con Trai của chị Nguyễn Thị Để là

 

Đã qua đời ngày 10 Tháng 3 năm 2023

Tại San Jose, California, USA,

 

HƯỞNG DƯƠNG 43 TUỔI.

 

Xin chia buồn cùng Chị “Sáu” Để và Tang Quyến; nguyện cầu linh hồn Lê Anh Tùng được nghỉ yên trong Chúa.

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU. 

CỰU HỌC SINH PHÚ YÊN &

CHIM VỀ NÚI NHẠN
  • XIN XEM CÁO PHÓ No comments: