Saturday, March 11, 2023

LỖI HẸN VỚI MÙA XUÂN. (HÙNG NGUYỄN)

 


 LỖI HẸN VỚI MÙA XUÂN.
     
Lại thêm lần nữa qua đành lỗi hẹn
Một tháng Giêng dìa dắt bậu đi chơi
Lời giao ước còn nằm trong tổ kén
Con nhộng già mê mùa lá lả lơi.

Qua chưa hóa bướm, bậu ơi, khoan dỗi!
Khách đường xa còn lạnh lắm vườn người
Cái gió đông xứ người hăm hở thổi
Qua cuộn mình xin lỗi bậu từng hơi.

Lại thêm lần nữa qua đành thất hứa
Một giao thừa dìa rủ bậu lên chùa
Nhành lộc mới chưa kịp xanh đã úa
Bậu tội tình gì như sữa hóa yaourt.

Qua chưa dìa, kệ qua, hơi đâu đợi
Vó ngựa già chưa kéo hết chuyến xe
Chiều thổ mộ gánh hàng hoa rũ rượi
Bậu nặng lòng chi, qua cứ mải mê.

Lại thêm lần nữa qua đành khất nợ
Một mùa xuân dìa dẫn bậu tùng tơn
Đi uống rượu khắp đầu đường xó chợ
Cắc cớ khóc cười thương nỗi thiệt hơn.

Qua chưa bước qua lằn ranh bậu vạch
Mắc mớ gì bậu hăm giận trăm năm
Chưa cùng nhau say đã đời kim thạch
Lấy đâu ra giọt lệ rưới xuân thầm.

Lại thêm lần nữa qua đành bội ước
Một đầu năm dìa rước bậu du xuân
Đi cho hết gió mùa thơm là lượt
Kẻo mai vàng rụng kín lối thanh tân.

Qua chưa đủ lớn để thành mây trắng
Nghiêng sớm mai này che tóc bậu xanh
Đôi bờ thăm thẳm, đôi miền xa vắng
Đừng trách chi qua: chí mọn không thành.

Lại thêm lần nữa qua đành mắc tội
Một Nguyên tiêu dìa đón bậu lên non
Câu thơ rằm này tịnh lời trăn trối
Trăng mùa đầu e xót dạ héo hon.

Qua chưa viết hết cõi lòng trăm nỗi
Kẻ thương hồ đau đáu mộng quan san
Thì... bậu ơi, đêm một mình lễ hội
Thương giùm qua, bậu cứ việc rỡ ràng.

 

HÙNG NGUYỄN

                              CỰU HS. NGUYỄN HUỆ, TH.

No comments: