Sunday, March 19, 2023

THÁNG BA GÃY SÚNG TAN HÀNG (NGƯ SĨ)

 alt

Tại Tuy Hòa , Phú Yên 

Ngày 16 tháng 3 năm 1975 Ban Mê Thuột, Pleiku, KonTum,

Phú Bổn nói chung là tất cã các tỉnh trên Cao Nguyên đang

vào giờ hấp hối, cho nên những con đường để thoát chạy như

là, 7B, 14, 19, 20, 21.


altNhưng tổn thất nhất là con đường 7B có thể nói đó là CON

ĐƯỜNG MÁU của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa & Dân

chúngalt

alt

Những người dân rút chạy khỏi cao nguyên ngày 19-3 - 1975

tại Phú Bổn-Kontum


altTHÁNG 3 GÃY SÚNG TAN HÀNG


Tháng ba gãy súng tan hàng

Tháng ba khói lửa ngập tràn thê lương

Tháng ba người chết rãi đường

Cao nguyên bỏ ngõ phố phường xôn xao

Tỉnh Lộ Phú Bổn nghẹn ngào

Dòng người chạy loạn bôn đào tranh nhau

Xác trôi nghẽn suối rừng sâu

Tù binh chiến trận xỏ xâu băng rừng

Vượt đèo lội suối vào bưng

Còng chân chuồng khỉ núi rừng âm u

Bỏ thân giữa chốn lao tù

Nấm mồ chiến sĩ hoang vu sương mờ

Tấm thân chiến bại xác xơ

Tù binh ngất ngưỡng xương khô hình hài

Làm thân Câu Tiễn đọa đày

Nuốt nuôi nỗi nhục chờ ngày phục hưng

Đời trai dòng máu kiêu hùng

Sa cơ thất thế chết cùng núi sông

Kiếm cung mang nợ tang bồng

Chờ ngày phục hận tấm lòng sắc son

Bốn lăm năm chí căm hờn

Diệt tan giặc Cộng bán buôn cơ đồ

Buôn dân bán nước "Cộng Hồ"

"Kết tình hữu nghị" làm nô giặc Tàu

Giang sơn xương trắng máu đào

Anh hùng Kiệt Nữ phất cao ngọn cờ

Chung tay cứu lấy cơ đồ

Mở trang lịch sử dựng cờ Tự Do.......


Ngư Sĩ

No comments: