Wednesday, August 2, 2023

LA HIÊN VẪN ĐI TÌM (THẦY- THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

 


LA HIÊN VẪN ĐI TÌM

Giã từ đỉnh La Hiên
Ta xuôi về  cổ trấn
Vó ngựa Lương Sơn vọng
Hào khí chốn non thiêng
Xuân Quang chiều lãng đãng
Sương khói mờ chân mây
Triền sông , con nước dốc
Tháng năm vơi lại đầy
Bình nguyên đôi bờ hạ
Lênh lang bóng dâu xưa
Sông Con chiều phố núi
La Hai vẫn đợi chờ
Ngủ trên vai Xuân Lãnh
Trăng mượt mà cô thôn
Người về còn đâu đó
Đồng Xuân nắng hanh tròn
Ta xuôi về Cổ Trấn
Phảng phất hồn Tây Sơn
Những người  muôn năm cũ
Hùng cứ khắp mọi miền
Ta xuôi về Cổ Trấn
Đồng Xuân phủ Trấn Biên
Ta xuôi về Cổ Trấn
La Hiên vẫn đi tìm


Chicago July 16.2023
Thích Nguyên Nguyện 

 

No comments: