Thursday, August 3, 2023

LỜI TỬ SĨ (TRẦN QUỐC BẢO)

 

Lời Tử Sĩ          Thơ Trần Quốc Bảo

 


       Lời Tử Sĩ         

 

Tạ ơn em, đến thăm anh,

Nằm ngoan, ôm nấm cỏ xanh trên mồ!

Mùi hương lan tỏa mơ hồ,

Thấm vào lòng huyệt, thơm tho nồng nàn.

 

Thôi em! Xin chớ khóc than,

Để hồn anh được bình an miên trường!

Tình mình, chẳng trọn yêu thương,

Biệt ly nhau, giữa đoạn đường thanh xuân.

         


       

 

Anh xin chịu lỗi muôn phần,

Làm em đứt ruột bao lần xót thương!

Anh nằm xuống giữa chiến trường!

Dâng lên Tổ Quốc, máu xương hình hài.

 

Tình nhà, tình Nước: hai vai,

Đáp đền chỉ một, trong hai mối tình!

Trận tiền, thập tử nhất sinh,

Bỏ em đành đoạn, một mình lẻ loi!

   

Bơ vơ góa bụa nửa đời,

Khăn tang ủ rũ, bời bời tóc xanh!

Tạ ơn em, đến thăm anh,

Hai dòng nước mắt, tưới xanh cỏ vàng!

 

          Trần Quốc Bảo

                       Richmond, Virginia

         Địa chỉ điện thư của tác giả:

        quocbao_30@yahoo.com

No comments: