Wednesday, August 2, 2023

NỖI ĐAU (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 


Nỗi Đau

 

Không phải anh hùng không tự sát

Nên đành sống khổ tháng năm dài

Đêm đêm thao thức nghe chim quốc

Khắc khoải xa đưa nỗi u hoài !

 

Tháng năm rưng rức hồn phiêu bạt

Còn có gì đâu chỉ nước mây

Sau trước đường đời thân tha lữ

Cô lẻ lòng đau nỗi nhớ đầy!

 

Quê tôi xa lắm mù biên giới

Đức Huệ thuở nào ngạt khói bom

Anh em tôi chết không còn xác

Giặc về tàn phá giữ đêm hôm!

 

Nhớ người chiến hữu nay tàn phế

Vất vưởng cô đơn nước mắt đầy

Bữa cơm dưa muối chưa đầy chén

Lê bước lầm than kiếp đọa đày!

 

Nhớ chốn lưu đày nơi đất Bắc

Cắn răng đón chịu những đòn thù

Giữ lòng nguyên vẹn không theo giặc

Rõ tấm kiên trung chẳng bến bờ !

 

Dẫu mấy mươi năm vẫn nhói đau

Luôn đọng trong tim giọt lệ sầu

Nhớ xa ray rức hồn cô lữ

Phương nào ?- chốn cũ biết về đâu !

 

1-8-2023

Hàn Thiên Lương

No comments: