Tuesday, August 1, 2023

RIP: ĐOÀN NGUYỄN THỊ ANH TRÂM (HIỀN THÊ CỦA ANH ĐOÀN SỰ)

 


CVNN vừa nhận được tin buồn từ anh

Đoàn Sự, hiền thê của anh là chị:

 

ĐOÀN NGUYỄN THỊ ANH TRÂM

Cựu học sinh Phú Yên
Đã ra đi lúc 17 giờ 17 phút ngày 30

tháng 7 năm 2023

(theo giờ Hoa kỳ).
(nhằm ngày 13 tháng 6 năm Quý Mão)

tại Burlington, Massachusetts, Hoa kỳ.


HƯỞNG THỌ 70 TUỔI.

Toàn thể cựu học sinh Phú Yên, Chim Về

Núi Nhạn & nhóm bạn ở Boston, Mass.

Cùng vợ chồng Nguyễn Thế Sáng & Thukỳ.  

Xin thành thật chia buồn cùng anh Đoàn Sự

và các cháu.  Nguyện xin hương linh chị sớm

về cõi vĩnh hằng.

* Xin xem Cáo Phó ở phía dưới để biết

ngày giờ tang lễ.
Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin

Vợ của tôi là:

 

ĐOÀN NGUYỄN THỊ ANH TRÂM


Đã từ trần lúc 17 giờ 17 phút ngày 30

tháng 7 năm 2023

(theo giờ Hoa kỳ).
(nhằm ngày 13 tháng 6 năm Quý Mão)

tại Burlington, Massachusetts, Hoa kỳ.


HƯỞNG THỌ 70 TUỔI.


Tang lễ sẽ cử hành tại Lane Funeral Home.
Vào ngày Thứ Bảy 5 tháng 8 năm 2023

(nhằm ngày 19 tháng 6 năm Quý Mão)


Địa chỉ: 760 Main St Winchester, Ma 01890
Điện thoại số (781) 729-2580


          CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
09 : 00 AM - 09 : 30 AM : Lễ nhập quan,

Phát tang.
09 : 30 AM - 11 : 30 AM : Thăm viếng
Sau đó Linh cữu được đưa đi an táng tại:
Pine Haven cemetery
Địa chỉ: 84 Bedford St, Burlington, MA 01803
Điện thoại số (781) 270-1982

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO
Tôi: Đoàn Sự
Và các con cháu.

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG

 - XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU
Liên lạc tang gia: Đoàn Sự (978) 729-8354No comments: