Saturday, August 5, 2023

ĐỜI MỘT NGƯỜI (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 Đời Một Người

 

(Đáp lời bạn Thi Lan Thảo)

 

Chẳng buồn chi dù tuổi đã cao

Tính thời gian chẳng còn bao lâu

Năm tháng đã trải nhiều sương gió

Đăng đẳng ly hương bạc mái đầu !

 

Bạn bè thân thương đi gần hết

Nhớ lúc cùng trường tuổi tròn trăng

Cầm tay nhau đi vào chinh chiến

Vì nước xông pha chết chẳng màng !

 

Vận nước suy vong đành cúi mặt

Ngục tù đất Bắc lắm gian nan

Không thuốc thang đau nằm thoi thóp

Tưởng rằng vĩnh biệt cõi trần gian!

 

Bệnh tật tuổi già sao tránh được

Hằng ngày ăn uống rất kiêng khem

Mong được lúc nào cũng khỏe mạnh

Thảnh thơi từng bước sẽ theo Em !

 

Thật tình lòng mãi không lo nghĩ

Nhắm mắt hai tay sẽ trống không

Ai có thương tôi đừng buồn bã

Đời người cát bụi thế là xong !

 

5-8-2023

Hàn Thiên Lương

No comments: