Saturday, August 5, 2023

THUẾ TOÀN CẦU TỐI THIỂU LIỆU CÓ TÁC ĐỘNG XẤU ĐẾN VN? (GS. TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

  


Thuế toàn cầu tối thiểu liệu có tác động xấu đến Việt Nam?

 

Việt Nam đang cân nhắc áp dụng thuế toàn cầu tối thiểu vốn được cho sẽ làm giảm sức hấp dẫn của môi trường đầu tư trong nước: vậy tại sao Việt Nam phải làm theo và có cách nào để trấn an các nhà đầu tư nước ngoài hay không? ---

 

https://www.youtube.com/watch?v=M_5WOymJ4Y0

No comments: