Thursday, April 2, 2020

AN TRÚ (THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)AN TRÚ

An trú trong hiện tại
Thói đời lắm chênh vênh
Thế gian nhiều ngõ hẹp
Những khúc quanh gập ghềnh
Ta ngồi lại với ta
Bên vách đời mộng mị
Đường trần , vốn vô thủy
Mà nợ kia vô chung
Ta ngồi lại mênh mông
Bóng dài ,thâu đêm mặc
Hình hài xưa còn, mất
Gậy khua miền tử sanh
Ngoài kia sóng mong manh
Vỗ về bờ bến ngạn
Nghiệp duyên nhiều lãng đãng
Đường trần lắm mang mang
An trú trong hiện tại
Ta ngồi lại với ta
Tử sanh hề lai khứ
Hà nãi tiệm nhân tha

Oklahoma March 29. 2020
                              THÍCH NGUYÊN NGUYỆN

No comments: