Thursday, April 2, 2020

MUÀ MẮC DỊCH (NINH BÉ)
     Mùa mắc dịch

Mỗi ngày để khỏi thở ra
Ráng tập thể dục đi ra đi vào
Đi vào nói chuyện tào lao
Chán quá lại cũng đi vào đi ra
Đi ra ăn uống thả ga
Xong rồi sợ mập đi ra đi vào
Mấy Hôm nay cứ mưa rào
Đi vào rồi nhớ đồng bào quê ta
Cấm cửa không được đi ra
Bán buôn ko được đi ra đi vào
Mong trời ban Phước đi vào
Đuổi Cồ Rô chạy nháo nhào đi ra
Thế giới hạnh phúc hoan ca
Cho qua thảm cảnh đi ra đi vào

NinhBe 3/2020

No comments: