Friday, April 3, 2020

ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT VỀ MÓN TIỀN CHIÍNH PHỦ CHO NHẰM PHỤC HỒI KINH TẾ (NGUYỄN XUÂN HIỆP)Mến gởi quý vị trong cộng đồng Việt chúng ta,

Gần đây có nhiều câu hỏi liên quan đến số tiền chính phủ Hoa Kỳ sẽ cho chúng ta nhằm giúp đỡ mọi công dân và kích thích nền kinh tế trong tình trạng khó khăn vì đại dịch COVID-19 này.

Để giúp quý vị hiểu rõ tin tức về số tiền này, tôi gởi đến quý vị bản văn chính thức cuả Sở Thuế mà tôi vừa mới dịch và tóm tắt mong giải đáp được phần nào những thắc mắc cuả quý vị.  Nếu quý vị còn câu hỏi xin liên lạc với tôi qua email:  hiep.nguyen@mail.house.gov

* Nhờ quý vị giúp một tay phổ biến rộng rãi tin này cho đồng hương mình.  Xin cám ơn.  Nguyễn Xuân Hiệp.

ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT VỀ MÓN TIỀN CHÍNH PHỦ CHO NHẰM PHỤC HỒI KINH TẾ


Ngày 30 tháng 3, 2020

Washington - Hôm nay Bộ Ngân Khố và Thuế Vụ cho biết trong vòng 3 tuần lễ tới sẽ tự động gởi tiền cho hầu hết mọi người dân.  Người dân không cần phải làm gì cả.  Tuy nhiên, một số vị cao niên và những ai không khai thuế phải điền vào một mẫu khai thuế đơn giản để nhận được tiền.


AI SẼ ĐƯỢC NHẬN TIỀN?

Tất cả những người có khai thuế đều được tiền.  Một cá nhân khai thuế với lợi tức đã điều chỉnh (adjusted income)  dưới hoặc bằng $75.000 một năm sẽ được trọn số tiền $1.200.  Cặp vợ chồng khai thuế với lợi tức đã điều chỉnh dưới hoặc bằng $150.000 một năm sẽ được trọn số tiền là $2.400

Nếu lợi tức đã điều chỉnh cuả bạn trên $75,000 (cá nhân) hoặc trên $150.000 (vợ chồng) thì số tiền nhận sẽ ít hơn.  Cứ mỗi $100 trên $75.000 sẽ bị trừ đi $5.

Ví dụ:

Lợi tức đã điều chỉnh cuả bạn là $75.100 thì bạn bị trừ đi $5.  Vậy số tiền bạn sẽ nhận được là $1.195 thay vì $1200.

Lợi tức đã điều chỉnh cuả bạn là $75.200 thì bạn bị trừ đi $10.  Vậy số tiền bạn sẽ nhận được là $.190 thay vì $1.200.

Cha mẹ có con sẽ nhận thêm $500 cho mỗi đứa con.

Ví dụ:  Bạn có 3 đứa con (có tên trong hồ sơ khai thuế), bạn sẽ nhận được thêm 3X $500 = $1.500.  Vậy tổng cọng bạn nhận được $2.400 + $1.500 = $3.900

Tuy nhiên, nếu bạn khai thuế cá nhân và lợi tức đã điều chỉnh cuả bạn quá $99.000 hay vợ chồng khai thuế chung mà lợi tức quá $198.000, bạn sẽ không được nhận món tiền này.  Lý do: bạn thuộc vào lớp giàu có.

CÁCH GỞI TIỀN

Sở Thuế sẽ tự động gởi tiền cho bạn.  Bạn không cần làm gì cả.

Nếu bạn đã khai thuế 2019 và gởi đi rồi, Sở Thuế (IRS) sẽ căn cứ vào tờ khai thuế 2019 cuả bạn để tính ra số tiền bạn sẽ nhận được và gởi thẳng vào bank account (direct deposit) cuả bạn.  Nếu bạn chưa khai thuế năm 2019 thì Sở Thuế sẽ căn cứ vào tờ khai thuế 2018 cuả bạn để tính số tiền bạn sẽ nhận được và gởi thẳng vào bank account cuả bạn.

SỞ THUẾ KHÔNG CÓ BANK ACCOUNT CUẢ TÔI, TÔI PHẢI LÀM SAO?

Trong vài tuần tới nếu Sở Thuế không có bank account cuả bạn, Sở Thuế sẽ lập ra một trang mạng (website) để bạn gởi bank account cuả bạn và Sở Thuế sẽ gởi tiền vào đó cho bạn.

TÔI KHÔNG CÓ KHAI THUẾ.  TÔI CÓ NHẬN ĐƯỢC TIỀN KHÔNG?

Có.  Dù bạn không có khai thuế, bạn vẫn nhận được tiền.  Đây là một số trường hợp cuả những người lợi tức quá thấp, các vị cao niên, những người nhận tiền xã hội (SSI, SSA, SSDI), một số quân nhân... không  đòi hỏi phải khai thuế hằng năm.  Trong trường hợp này, những người kể trên phải điền vào một tờ khai thuế đơn giản mới nhận được tiền.

TÔI PHẢI KHAI TỜ THUẾ ĐƠN GIẢN NÀY Ở ĐÂU?

Các bạn phải vào trang mạng IRS.gov/coronavirus sẽ có chỉ dẫn cách khai mẫu thuế đơn giản này.

TÔI CHƯA KHAI THUẾ NĂM 2018 VÀ 2019, TÔI CÓ ĐƯỢC TIỀN KHÔNG?

Có.  Bạn hãy khai thuế ngay đi.

TÔI VÀO ĐÂU ĐỂ BIẾT THÊM TIN TỨC?

Muốn biềt thêm tin tức bạn vào trang mạng IRS.gov/coronavirus

Hiep Xuan Nguyen
Senior Field Representative
CONGRESSMAN RO KHANNA (CA-17)

3150 De La Cruz Blvd, #240, Santa Clara, CA 95054
Office: 408-436-2720
Cell: 408-307-6683


Tin mới nhất:

Những người lãnh TIỀN HƯU (có nhận Form SSA-1099) và không có khai thuế thì nay sẽ tự động nhận được tiền $1,200 each mà không cần phải khai thuế, tiền sẽ được tự động vô bank account mà mỗi tháng tiền hưu vô. Những người lãnh tiền SSI (Social Security Supplement Income) chứ không phải tiền hưu (Social Security Benefit) vì không có nhận Form SSA-1099 hay RRB-1099 thì PHẢI khai thuế với mẫu đơn giản để nhận được tiền $1,200 mỗi người, mẫu thuế này sẽ được IRS công bố trong thời gian sắp tới.

Những chủ business có nhân viên (có làm payroll và đưa Form W-2 cho nhân viên) thì có thể apply forgiven loan nhiều hơn để tiếp tục giữ job cho nhân viên dưới chương trình Paycheck Protection Program trong site sba.gov. Có thể loan up to 2.5 lần tiền payroll. Mặc dù hiện tại họ nói interest rate là 0.5% nhưng họ vẫn có fine print là không phải trả lại nếu không layoff nhân viên.

No comments: