Friday, April 3, 2020

CÂU CHUYỆN KINH TẾ ĐÀI VOA VỚI GS.-TS. KHƯƠNG HỮU LỘC (NGÀY 3 THÁNG 4/2020)

Câu chuyện kinh tế với GS- TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “Cứu trợ kinh tế ở Mỹ, VN; dự báo về mậu dịch giữa 2 nước”. 
No comments: