Monday, May 11, 2020

NGƯỚC MẮT TÌM BIỂN ĐÔNG (TRẦN THU MIÊN)


tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH.


Ngước mắt tìm Biển Đông

Ngước mắt tìm Biển Đông
Quê nhà xa vời vợi
Mây chập chùng mênh mông
Ngày về không còn đợi.
Tháng Tư rồi tháng Tư
Câu chuyện buồn cổ tích
Vết thương xưa nát nhừ
Sau một thời bi kịch.
Tháng Tư rồi tháng Tư
Tuổi đời đang chồng chất
Sao ta còn ưu tư
Về những gì đã mất?
Ngước mắt nhìn Biển Đông
Anh em mình mất xác
Còn lại xương cốt không
Hay ngàn đời tan tác?
Đừng bao giờ hỏi anh
Sao hồn còn quay quắt?
Chuyện từ thời Xuân Xanh
Tốn làm chi nước mắt!!!

Trần Thu Miên


No comments: