Saturday, May 23, 2020

GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH TẾT TRONG TƯƠNG LAI (SBTN TEXAS)Giáo sư TS Khương Hữu Lộc phân tích tình hình kinh tế trong tương lai

SAIGON- DALLAS -TV.

 SBTN TEXAS

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=gdRDRz_FAAw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2VsBcRl33OTI9LhCI3TCxc9t8T-aQW7q4ClzE08ArkuJqiCgDLCDWSmrw

No comments: