Wednesday, May 13, 2020

TÌNH SAY (NGUYỄN MINH HUẤN)

Tình say

Tưởng chừng như đã dấu yêu,
Tàn phai ngày tháng giáng kiều xanh xao.
Đêm về dỗ giấc chiêm bao,
Mang theo mộng mị chuốt trau phận mình.
Rong chơi quên lãng cuộc tình,
Cũng là miên viễn hành trình bể dâu.
Rượu sầu mong xóa tình đau,
Trong cơn say mộng nói câu giã từ.
Ngẩn ngơ chẳng biết thực hư,
Vẫn còn một mối tương tư chẳng rời

Nguyễn Minh Huấn


No comments: