Friday, May 29, 2020

"CÂU CHUYỆN KINH TẾ" ĐÀI VOA VỚI GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC (MAY 29/2020)Mỹ không còn công nhận Hong Kong là tự trị và những hệ lụy kinh tế

 

Loc Huu Khuong

Lap truong ban luan Kinh Te cua toi trong 18 nam qua voi tinh cach hoan toan vo vu loi va dac tren can ban du lieu chinh xac va ap dung nguyen tac khoa hoc Kinh Te, khong thien vi hoac da pha bat cu mot ai hay mot quoc gia nao. Nho vay nhung tien lieu ve Kinh Te moi duoc chinh xac va duoc su yeu men cua dong huong.

 

Xin bấm vào web chữ đỏ để nghe phỏng vấn của đài VOA với GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC.

 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=571125073831336&ref=watch_permalink

 


No comments: