Monday, May 18, 2020

LỜI NGUYỀN CHO ÁC QUỶ COVID-19 (MAI KHẮC HẢI)Lời nguyền cho ác quỷ COVID-19

 

Hỡi ác quỷ COVID-19
Nhân loại ta có thù oán chi mi?
Mà mi gây thảm họa khắp nơi nơi
Không ngừng nghỉ giết người vô tội
Mi chỉ là vi rút nhỏ li ti
Kiếp sống phù du chẳng ích gì
Hãy mau sám hối làm điều thiện
Để được thành người trong kiếp lai sinh
COVID-19!
Hãy quỳ xuống nghe cho rõ
Lời nguyền phán quyết riêng cho mi:
Khi nhân loại ta đoàn kết khắp năm châu
Sẽ hủy diệt mi khắp địa cầu
Hồn phi phách tán thành tro bụi
Thành tro thành bụi chẳng còn lây

 

Mai Khắc Hải


No comments: