Friday, May 22, 2020

"CÂU CHUYỆN KINH TẾ" ĐÀI VOA VỚI GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC (MAY 22/2020)Để các công ty rời bỏ Trung Quốc, chính quyền Mỹ cần làm gì?

Recorded Live

VOA Tiếng Việt

 Xin bấm vào web để nghe “CÂU CHUYỆN KINH TẾ” đài VOA phỏng vấn GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC (May 22/2020)

No comments: