Tuesday, May 12, 2020

VIỆT NAM CÓ DÁM KIỆN TRUNG QUỐC RA TOÀ QUỐC TẾ (NGUYỄN VĂN KHÁNH)

Việt Nam có dám kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế?


Trong tình hình căng thẳng hiện nay ở Biển Đông, nhiều người cho rằng Việt Nam nên kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế.

No comments: