Thursday, May 28, 2020

CƠN MƯA ĐẦU NĂM (THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN (ĐANG TƯỜI CÂY)


CƠN MƯA ĐẦU NĂM

 

Chưa kịp về tháng tết

Mà cơn mưa, rơi vội đâu dây

Không vói kịp , tháng ngày

Lũ mưa mùa , phủ giăng góc phố

Lắng nghe đêm , lối nhỏ

Vẫn êm êm , của những ngày thơ

Phố bây chừ , lãng đãng

Khói sương sa , bồng bềnh Tháp nhạn

Giọt cà phê , xứ nẫu

Mênh mang hoài , một dấu chân quen

Con đường đất , hàng dương

Giờ chỉ còn , một lần ký ức

Hái vội , cành hoa dại

Ép vào đâu , để gió thả lời

Mùa xuân về , đâu đó

Chơi vơi , tiếng guốc chiều nhè nhẹ

Hằn sâu , tháp rêu phong

Hồn Chàm buông , một thời loang lỗ

Vết tích xưa , hóa cổ

Nhật nguyệt trôi , hà vấn mộ triêu

Nắng đi qua , hóa chiều

Chỉ còn lại , người ngồi một kiếp

 

CHICAGO May 22, 2020

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN

 No comments: