Sunday, May 10, 2020

NHỚ MẸ (NGUYỄN THÀNH NHƠN)
NHỚ MẸ

 

Mẹ đã mất từ lâu

Chưa một lần chiêm bao thấy bóng mẹ

Có lẽ ngày còn bé

Mẹ nghiêm khắc nên lớn rồi vẫn sợ mẹ

 

Lúc bé ở làng quê

Roi vọt như cơm bữa

Kịp khi ra Chợ Thủ

Con lớn nên không nỡ roi vọt

Nhưng không ngớt răn dạy

 

Nhưng cũng có một lần

Mẹ đang nằm bịnh

Bà nội lại dằn thúc

Mẹ giận lẩy bà mới kêu con lại

 

Đứng kế bên giường nghe mẹ dạy

Bất đồ nắm chặt tay con

Tay kia rút phăng khúc củi gộc

Phang liên tu bất tận

 

Ai biết tính con bằng mẹ

Mẹ biết con bề ngoài nhu thuận

Bề trong cứng đầu ngỗ nghịch

Nên cam chịu tiếng ác để răn dạy

 

Cha mẹ sinh con trời sinh tính

Biết vậy nhưng vẫn gắng sức

Toan sửa tính cho con

Cho con được thành nhơn

Như lòng mong mỏi của mẹ

Khi đặt tên con là Thành Nhơn

 

Mẹ vốn là thôn nữ

Chữ nghĩa đâu bao nhiêu

Chỉ dạy con hai điều:

Một là không được dối trá

Hai là sống theo nhân nghĩa

Chỉ có bấy nhiêu thôi

 

Nói là nói vậy thôi

Con mẹ cũng lớn rồi

Vẫn nhớ lời mẹ dạy

Không dám dối trá cầu lợi danh

 

Cũng chuộng điều nhân nghĩa

Chỉ khi nào lạng quạng

Dấu để mẹ khỏi buồn

Thật không dám dối trá

 

Nhưng tới lần lập gia đình

Mới thật là khổ não

Biết con vì mối tình si

Đang rơi vào cơn gió xoáy

 

Bao nhiêu điều ngang trái

Lại sợ con bị hại

Thương con đứt ruột mà chẳng biết làm sao!

Chỉ biết nhìn con ngơ ngẩn lặng thinh

 

Ngày nay tuổi bảy lăm

Những đêm nằm thao thức

Muốn nghe lại lời mẹ một lần

Không làm sao được nữa

Mẹ mất đã từ lâu

 

(Nhờ ơn Mẹ mới Thành Nhơn)No comments: