Thursday, April 2, 2020

QUÊ NGOẠI & MƯA (DUNG TRAN)
QUÊ NGOẠI

Xe lăn qua đỉnh đèo Cả
Chợt nghe bâng khuâng thiết tha
Một phần đời mình bên đó
Quê ngoại tôi ơi- Tuy Hoà

Đá Bia ngàn năm sừng sững
Như bay cùng mây trắng bay
Chóp Chài vươn mình trỗi dậy
Thay da đổi thịt từng ngày

Chiến trường xưa chưa thăm được
Đồng đội còn nằm nơi đâu ?
Ngày xưa nếu không ngã xuống
Tóc xanh giờ cũng trắng đầu...

Thăm quê lần nào cũng vội
Thời gian cứ vô tình trôi
Dệt thêm vào lòng nỗi nhớ
Tuy Hoà- Quê ngoại tôi ơi ...

Tuy Hoà 2015
Dung trần.MƯA

Mưa giăng khắp xóm khắp làng
Mưa từ Đông Tác mưa sang Tuy Hoà
Mấy tà áo trắng lướt qua
Mưa che nhưng vẫn đoán là...rất xinh !

Đông Tác- Tuy Hoà 1 Tháng4- 1975Anh chị Dung Tran.

No comments: