Wednesday, November 4, 2020

BIẾT NÓI GÌ ĐÂY (THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

 

BIẾT NÓI GÌ ĐÂY

Ta cứ mặc
Đời muôn trùng dâu bể
Đắng con ngươi
Mặn chát giọt bì lao
Ngữa tay lên
Thấy trời đất thuở nào
Còn trắng mãi
Một đời ngần viễn xứ
Ta cứ mặc
Hoàng hôn bên cổ tự
Chiếc linh rung
Thăm thẳm bóng hạc bay
Chiều thả đi
Ngoái lại màn đêm này
Xa xa thoáng
Nhịp rơi hoài con dốc
Ta cứ mặc
Cây si già ẩm mốc
Rót thời gian
Qua lỗ thủng trần gian
Đồi đứng dựng
Gió cuốn những đại ngàn
Hỏi thời khắc
Bao nhiêu lần hưng phế
Ta cúi xuống
Nhặt đời qua dâu bể
Còn lại ư
Thong thỏng gió  thềm nâu
Trắng tinh nguyên
Rồi hẳn cũng một màu
Tàn con nhện
Vắng tanh đời giăng mắc
Ta cúi nhặt
Bao nhiêu lần cúi nhặt
Giọt nước rơi
Thủng thẳng hóa càn khôn
Hóa bao lâu
Đời mất, ta vẫn còn
Cuối con dốc
Chuông chiều buông nhè nhẹ


                               Oklahoma October 23, 2020
                              THÍCH NGUYÊN NGUYỆN

No comments: