Sunday, November 29, 2020

PHÚNG DỤ LỤC BÁT NGÀY BẦU CỬ TT. HOA KỲ (NGUYỄN HÀN CHUNG)

 

Phúng dụ lục bát ngày bầu cử tổng thống Hoa Kỳ

 

Trái tim đâu nhớ điên khùng. (Tranh: Khánh Trường)

 

Giá như mình có thể yêu
một người thì thú vị nhiều đó nghe
sao lòng như túm rễ tre
cứ đâm tua tủa về phe lạnh lùng

 

Người yêu ôm ấp đã từng
thất cơ gục ngã giữa trùng vây quân
thù nhơn đâu phải người dưng
máu đào xáo thịt hãi hùng ngày xưa

 

Giá như mình có thể ưa
một người viễn xứ mù mưa tranh hùng
trái tim đâu nhớ điên khùng
cái thời mơ tưởng vẫy vùng nam nhi

 

Người yêu vĩnh viễn mất đi
chỉ còn trên lá quân kỳ rưng rưng
yêu người từ thuở thanh xuân
là chung thủy đến vô cùng bóng ma

 

Đi bước nữa với người ta
phải quên người cũ mới là chính chuyên
vì sao khi đã tục huyền
vẫn còn vọng tưởng tình duyên lỡ làng

 

Tay cầm lá phiếu hoang mang
chọn ai cũng nghĩ tới nàng cố hương!

 

Nov.3.2020

Nguyễn Hàn Chung

 

No comments: