Wednesday, November 18, 2020

RIP: NGUYỄN ANH TUẤN

 


CVNN VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN:Anh:  NGUYỄN ANH TUẤN

Cựu HS. Nguyễn Huệ & cựu HS. Phật Tử

Vừa mãn phần Ngày 17 Tháng 11 Năm 2020

Tại Sài Gòn.

HƯỞNG THỌ 67 TUỒI

Cựu Học Sinh Phú Yên và CVNN

Thành thật chia buồn cùng tang quyến, và nguyện xin hương linh anh sớm về cõi Phật.No comments: