Friday, November 27, 2020

TRUNG QUỐC VÀ THẮNG LỢI RCEP- LÀM SAO MỸ PHẢN CÔNG (GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Trung Quốc và thắng lợi RCEP - làm sao Mỹ phản công?

 

Câu chuyện kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “Trung Quốc và thắng lợi RCEP - làm sao Mỹ phản công?”.

Hiệp định đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực liệu có giúp tăng cường sức mạnh kinh tế của Trung Quốc và gắn kết các nước châu Á vào quỹ đạo của Trung Quốc? Chính quyền mới của Mỹ sẽ phải làm gì để đối phó?

 

https://www.facebook.com/VOATiengViet/videos/2756896027859725


No comments: