Tuesday, November 17, 2020

LỤT CẢ ĐỨC TIN (TRANG NG.)

 

lụt ở cả đức tin

 

lũ ngang tàng trên khắp dải quê hương
khổ nạn liên miên,
miễn nhiễm hết thẩy những lời dân cầu nguyện
lụt ở cuộc đời
lụt ở cả đức tin.
nhìn nóc nhà ngang mặt sông, đuối lệ
từng sinh mạng trôi đi, mãi không có ngày về,
bao đời sống bỗng dưng thành rỗng, phế
và, may sao mà vẫn còn nhiều thế những tấm lòng vượt gió, lũ gần nhau.
ai đã đến những vùng xa, sâu nhất
mình ở đây trong cõi giới lụa mềm
mơ mong manh một dải mộng ấm êm
xấu hổ, bất lực dâng lên thêm cùng mênh mang dòng nước đục.
áp thấp, mưa đêm vẫn buốt lạnh từng vùng,
táp trên nỗi khốn cùng của nạn dân mùa bão lũ
chờ gì vậy?
sao không đốt ngay đi những que củi ngu ngục trong vũng lầy không-của-dân-làm-chủ,
cần bao nhiêu lửa nữa đây, mới ấm lại lòng người?!

 

TRANG NG.

 


No comments: