Friday, November 27, 2020

RIP: BÀ QUẢ PHỤ PHẠM VĂN ĐẠM

 Được tin mẫu thân của chị Phạm Thị Lan Anh là:

Cụ Bà Quả Phụ

Phạm Văn Đạm

đã mãn phần ngày 22 tháng 11, năm 2020,  

tại San Jose, California, USA,

HƯỞNG THỌ 96 TUỔI.


Mời bấm vào http://aihuuphuyen.blogspot.com/ hoặc

 “CỤ BÀ PHẠM VĂN ĐẠM QUA ĐỜI” để xem chi tiết.

 


No comments: