Sunday, November 15, 2020

RIP: THẦY HUỲNH ĐỨC CHIÊU

 


CVNN vừa được thầy Thích Nguyên Nguyện và Kathy Bành (cựu Hội Trưởng Đức Trí) vừa báo tin buồn:

THẦY HUỲNH ĐỨC CHIÊU

Pháp Danh Thiện Lễ

Cựu hiệu Trưởng trường Đức Trí Tuy Hòa

Vừa mãn phần ngày 14 tháng  11 NĂM 2020

Tại Tuy Hòa, Phú Yên

HƯỞNG THỌ 85 TUỔI

Sẽ mai táng tại nghĩa trang gia đình (cạnh nghĩa trang Hoa Kiều)

Thứ Tư ngày 18 tháng 11 /2020

Thành thật chia buồn cùng tang quyến và

Nguyện xin hương linh thầy Vãng Sanh Tịnh Độ

 

THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN &

CỰU HỌC SINH ĐỨC TRÍ TUY HÒA, PHÚ YÊN 


No comments: