Monday, November 16, 2020

LỜI TRẦN TÌNH THA THIẾT (THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

 

LỜI TRẦN TÌNH THA THIẾT

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính Thưa : Quý Phật Tử Đồng Hương

Cơn bão số 9 đổ bộ vào ba tỉnh Bình -Trị -thiên , Chùa Viên Giác Oklahoma đã vận động Phật Tử gần xa , đã gởi về cứu trợ 11.200. Mỹ kim.

 

Hiện nay Phú Yên-Bình Định bị ảnh hưởng cơn bão 11 , rất nặng nề, họ xả nước các đập thủy điện, hồ chứa nước , cùng một thời gian , nên nước dâng lên cao trong đêm , người dân không thể trở tay kịp.

Tất cả tịnh tài vận động, đã dồn về Bình -Trị -Thiên trước rồi ,cho nên Con không thể , không thể , kêu gọi Phật Tử xa gần phát tâm đóng góp nữa . vì quý vị đã phát tâm đóng góp nhiều rồi.

 

Tình hình rất cấp bách , phương tiện trong phương tiện, không biết nói gì hơn ,Con xin phát tâm ,mỗi tuần nấu 1 nồi bún ,hay phở , hay hủ tiếu và bánh hỏi , chả giò,đồ kho để Phật tử tùy hỷ công đức mua về dùng ,thay vì quý phật tử nấu đồ ăn , thì mua đồ chay về , quý phật tử được gieo nhân duyên thọ thêm một bữa chay lạt nữa , tất cả những tịnh tài có được, sẻ gởi về làm từ thiện cứu giúp người bị bão lụt ở Phú Yên -Bình Định

Ngoài ra cũng có một số Phật tử sẻ làm thêm bánh ít trần hay cái gì đó để đóng góp thêm quỹ cứu trợ bão lụt.

 

Xin quý Phật tử , quý anh chị chủ nail , hay công sở hoan hỷ phát tâm ủng hộ , để chia sẻ bớt nỗi thống khổ của người dân vùng lũ lụt

Những vị ở xa cũng xin phát tâm từ bi nhín chút ít phần chi dụng của gia đình ủng hộ ,chia sẻ những nỗi mất mát khó khăn của người dân ở những nơi vừa mới bị bão lụt này.

 

Địa chỉ : Thích Nguyên Nguyện Chùa Viên Giác 5101 NE 36st Oklahoma City .Ok73121

 

NAM MÔ TẦM THINH CỨU KHỔ CỨU NẠN ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

 

Oklahoma November 10.2020

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN


No comments: